SNS Tylösandskonferens 2018: Urbanisation and Cities

Ons 22 augusti 2018
Tid och plats

Onsdag 22 augusti 2018, 09:00–17:00

Årets Tylösandskonferens handlar om urbanisering och städernas allt större betydelse för samhällsekonomin. SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand. Konferensen är en viktig mötesplats för diskussioner kring aktuella samhällsfrågor.

Talare

Vi samlar internationellt ledande forskare och experter för att diskutera vad som gör städer framgångsrika och hur vi skapar hållbara, attraktiva urbana miljöer i Sverige.

Raj Chetty

Professor i nationalekonomi vid Harvard University och en av världens mest citerade ekonomer. Chetty studerar bland annat hur uppväxtort påverkar framgång i livet: Hur kan vi ge barn från utsatta förhållanden bättre förutsättningar att lyckas?

Edward Glaeser

Professor i nationalekonomi vid Harvard University och världsledande forskare när det gäller innovativa miljöer och städer som tillväxtmotorer. Glaeser är författare till den omtalade boken ”Triumph of the City” (utgiven på svenska av SNS).

Fran Tonkiss

Professor i sociologi vid London School of Economics (LSE) och tidigare chef för Cities Programme vid LSE. Tonkiss forskar om ojämlikhet, stadsutveckling och segregation i städer. Hon är författare till boken ”Cities by Design: The social life of urban form”.

Ahmed Abdirahman

Grundare av The Global Village, en ideell organisation som verkar för integration, kultur och utbildning i Stockholms förorter. Ett av hans initiativ är Politikerveckan i Järva. Abdirahman arbetar på Stockholms handelskammare med integrationsfrågor.

Niklas Adalberth

Grundare till Norrsken Foundation, en stiftelse som stödjer och investerar i tech-entreprenörer med fokus på att bidra med innovativa lösningar på samhällsproblem. Adalberth är också medgrundare till Klarna, där han tidigare har arbetat i flera ledande positioner.

Jan Bosaeus

VD för Nobina Sverige och vice VD i Nobinakoncernen, Sveriges största kollektivtrafikföretag som driver trafik för bland andra Storstockholms Lokaltrafik, Västtrafik och Skånetrafiken. Nobina är först i Norden med självkörande bussar. Bosaeus är även ordförande i Sveriges Bussföretag.

Maria Börjesson

Professor i nationalekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Börjesson forskar om transportekonomi, transportpolicy och transportmodeller, och studerar bland annat samspelet mellan transportsystemet och tillväxt och sysselsättning. Hon är medförfattare till ”Konjunkturrådets rapport 2016. Vart är vi på väg? Systemfel i transportpolitiken”.

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister.

Jonas Eliasson

Trafikdirektör i Stockholms stad och tidigare professor i transportsystemanalys vid KTH. Eliasson är en aktiv röst i diskussionen om trafikplanering i Stockholm och Göteborg. Hans forskning rör bland annat samhällsekonomiska analyser av transportsystem.

Lena Erixon

Generaldirektör för Trafikverket. Erixon har tidigare varit bland annat generaldirektör för Vägverket och Försvarets materielverk, ekonomidirektör i Södertälje kommun och departementssekreterare på Finansdepartementet.

Ulrika Francke

Styrelseordförande i Vasakronan och ordförande för Formas kommitté för forskningssatsning inom hållbart samhällsbyggande. Francke var tidigare stadsbyggnadsdirektör och gatu- och fastighetsdirektör i Stockholm stad.

Mats Hederos

Vd för AMF Fastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Hederos har lång erfarenhet av fastighetsbranschen där han arbetat med teknik, finansiering och som investment banker. AMF Fastigheter driver många projekt i Stockholms innerstad, exempelvis MOOD Stockholm, Epicenter och Urban Escape.

Mia Horn af Rantzien

Mia Horn af Rantzien

SNS vd. Horn af Rantzien har disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm och har haft en lång karriär som svensk diplomat, bland annat som chefsekonom, ambassadör till WTO och CSR-ambassadör. Hon är styrelseledamot för Sida och Nobel Media, medlem av Svenska Institutets insynsråd samt ordförande Kungl. Ingenjörsakademins avdelning för ekonomi.

Jan-Olof Jacke

VD för AstraZeneca Sverige sedan 2013 och tillträdande vd för Svenskt Näringsliv. Jacke är styrelseordförande för Ung Företagsamhet och styrelseledamot för Svenska Mässan, ICC Sverige och Mentor Sverige.

Anna König Jerlmyr

Oppositionsborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen för Moderaterna i Stockholms stad.

Christer Larsson

Stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad och adjungerad professor i arkitektur vid Lunds universitet. Larsson har varit verksam i Malmö stad i 20 år. Han är ordförande i tankesmedjan Nordic City Network och ledde 2015 den statliga utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design”.

Kieran Long

Överintendent för ArkDes. Long har en bakgrund som kritiker, programledare, lärare och författare inom arkitektur och design och har länge arbetat med arkitektur- och designfrågor. Innan han kom till Sverige 2017 var han chef för design- och arkitekturavdelningen på Victoria and Albert Museum i London.

Sarah McPhee

SNS styrelseordförande. McPhee är också ordförande för Fjärde AP-fonden och Houdini Sportswear AB. McPhee är styrelseledamot för Klarna Bank AB, Axel Johnson Inc och Bure Equity. Hon är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och har examen från Wesleyan University, Sciences Po, Stanford University och Handelshögskolan i Stockholm.

Charlotta Mellander

Professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Mellanders forskning fokuserar på städer, kompetens och regional utveckling. Mellander är en mycket efterfrågad talare och har bland annat föreläst för FN, EU-kommissionen och IBM samt för svenska företag och kommuner.

Sonja Opper

Professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Opper har länge studerat entreprenörskap och hennes nuvarande forskning rör innovativa miljöer och startup-företag i Kina och Sverige. Hur skapas nya företag och hur kan städer attrahera dem? Hon är medförfattare till boken ”Capitalism from Below: Markets and Institutional Change in China”.

Sara Rosengren

Professor i marknadsföring och detaljhandel och chef för Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm. Rosengrens forskning handlar om kundbeteende, marknadsföring och detaljhandel. Hennes nuvarande forskningsprojekt fokuserar på digitaliseringen av detaljhandelns erbjudanden.

Monica von Schmalensee Tylösand 2018

Monica von Schmalensee

Arkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer, som inrättats av regeringen. von Schmalensee har tidigare varit vd för White Arkitekter och arbetar idag bland annat som rådgivare till Londons borgmästare Sadiq Khan i frågor som rör urban utveckling.

Karolina Skog

Miljöminister med särskilt ansvar för stadsmiljöavtal och urban utveckling.

Håkan Svedman

Landschef för IKEA-koncernen i Sverige, världens ledande möbel- och heminredningsföretag. Svedman leder IKEA:s verksamhet i Sverige, vilket inkluderar 20 IKEA-varuhus, e-handel och fler än 8 000 medarbetare. Han har lång erfarenhet från IKEA och har tidigare varit landschef för IKEA Danmark.

Moderatorer

Markus Karlsson

Programledare vid Bloomberg Radio i London och värd för det internationella nyhetsprogrammet Daybreak Europe. Han har tidigare varit Business Editor för nyhetsbolaget France 24 i Paris. Markus Karlsson bevakar näringsliv, ekonomi och politik i Europa.

Ilinca Benson

Vice vd och kommunikationschef för SNS. Benson har disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm.

Helena Stålnert

Rådgivare inom kommunikation och ledarskap. Stålnert har stor erfarenhet från både media och näringsliv, bland annat som vice VD för flyg- och försvarsföretaget Saab AB och stålföretaget SSAB. Hon har varit redaktionschef, ankare och utrikeskorrespondent för SVT:s Aktuellt. Idag är hon ordförande i Institutet för Mediestudier och i Förvaltningsstiftelsen för public service-företagen.

Pehr Wissén

Ek dr och seniorrådgivare vid forskningsinstitutet Swedish House of Finance (SHOF). Wissén leder Finanspanelen, ett mötesforum för den finansiella sektorn som arrangeras av SNS och SHOF. Wissén har bland annat varit vice vd vid Handelsbanken och adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Inbjudan

Konferensen vänder sig till högsta ledningen (vd, gd, ordförande) för de företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar* i SNS samt särskilt inbjudna. Konferensen är inte öppen för media och hålls under Chatham House-regeln.

De som bjuds in får en personlig inbjudan som skickas med post i april.
*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Tid och plats

Onsdagen den 22 augusti, Tylösand.

Kontakt

Program: Mia Chennell, chef program och nätverk, mia.chennell@sns.se, 0733-40 16 18.