SNS Uppsala: Geopolitikens återkomst – Kan FN, och regionala organisationer som EU och OSSE göra en skillnad i Ukrainakonflikten?

Ons 1 oktober 2014
Tid och plats

Onsdag 1 oktober 2014, 16:30–18:00
Uppsala Universitetshus, Sal IX.

I samband med lanseringen av boken Regional Organizations and Peacemaking - Challengers to the UN? arrangeras en paneldiskussion om den pågående konflikten i Ukraina - en av Europas mest betydelsefulla geopolitiska händelser efter kalla krigets slut.

Ukrainakonflikten har på ett sätt få trodde var möjligt för bara några år sedan satt fokus på mängd avgörande frågor som: geopolitik gentemot FN, folkrätt och europeiska säkerhetspolitikens grundvalar, betydelsen av konventionella maktmedel, främst militära, i förhållande till ekonomiska maktmedel som sanktioner i det internationella systemet, NATO-engagemang i östra Europa gentemot Rysslands roll i världen, Budapest-memorandumet om säkerhetsgarantier för Ukraina

Samverkan mellan regionala organisationer och FN i konflikthantering har utvecklats intensivt efter det kalla krigets slut. Detta gäller även Europa och då främst mellan EU, OSSE och FN. Boken Regional Organizations and Peacemaking – Challengers to the UN? belyser den här utvecklingen. En utveckling som hittills belysts i begränsad omfattning inom forskning och allmän debatt.

PETER WALLENSTEEN och ANDERS BJURNER är redaktörer för boken som granskar FN och dess mandat utifrån ett juridiskt, praktiskt och geopolitiskt perspektiv. Dessutom diskuterar författarna om regionala organisationer är bättre lämpade än FN att hantera dagens inomstatliga konflikter.

Vid mötet diskuteras Ukrainakonflikten av forskare och före detta diplomater som deltagit i bokprojektet. Utgångspunkter i diskussionen kommer att vara både FN och regionala organisationer som EU och OSSE.

Mötet leds av ANNIKA SÖDER. Annika Söder är chef för Dag Hammarskjöldfonden, diplomat och tidigare statssekreterare. Hon har också varit rådgivare i utrikespolitiska frågor till stats- och utrikesministrar, UD:s talesperson och undergeneraldirektör i FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Tid och plats

Onsdagen den 1 oktober, kl. 16:30- 18:00. Uppsala Universitetshus, Sal IX.

Kontaktpersoner:
Om paneldiskussionen: Per-Olov Hammargren, 076-247 63 81, per-olov.hammargren@jur.uu.se
Om boken: Anders Bjurner, 0704-68 58 44, andersbjurner@hotmail.com

Varmt välkommen!
SNS Uppsala