SNS Uppsala: Kampen om opinionen

Tid och plats

Tisdag 3 juni 2014, 18:00–20:00
UNT:s mediecenter, Dragarbrunnstorg 2, Uppsala.

Avgörande för demokratiska valrörelser är den politiska kommunikationen. Men hur bedriver partier valkampanjer? Hur ser mediernas bevakning ut? Och vilken betydelse har väljarbeteendet under svenska valrörelser? Med bara drygt tre månader kvar till riksdagsvalet 2014 är detta högaktuella frågor att ställa.

SNS Uppsalas nästkommande möte handlar om de viktigaste trenderna i den politiska kommunikationen under svenska valrörelser, inte minst mot bakgrund av den snabba medieutvecklingen och vad den betyder för kampen om opinionen. En avgörande faktor för hur det kommer att gå i valet handlar om hur partierna planerar och genomför sina valkampanjer, dit hör också hur de använder sig av politisk reklam och nya sociala medier.

”Även om det har talats mycket om hur viktiga sociala medier är i de politiska kampanjerna har partierna ännu inte börjat använda dem på ett sätt som fullt ut drar nytta av möjligheterna till interaktivitet och relationsskapande. På andra områden visar forskningen att partierna blir allt mer professionaliserade, med Socialdemokraterna och Moderaterna som de partier som bedriver de mest professionaliserade kampanjerna. Det kommer att få betydelse också i valet 2014”, säger Lars Nord.

Dagens gäst är LARS NORD, en av redaktörerna till boken Kampen om opinionen i vilken den politiska kommunikationen under svenska valrörelser studeras närmre. Därefter kommenterar HÅKAN HOLMBERG, politisk chefredaktör på UNT, och Andreas Miller, kanalchef på SR Uppland. Samtalet leds av LOTH HAMMAR, SNS Uppsala.

Anmälan

Senast den 1 juni till Sara Jernberg, sara.jernberg@uuinnovation.uu.se , tfn 070-167 91 41.

Varmt välkommen!

SNS Uppsala

Loth Hammar, ordf, Sara Jernberg, Sten Bernhardsson, Catharina Blom, Henrik Didner, Christina Frimodig, Sven Kempe, Thomas Malmer, Håkan Tribell och Kjell-Arne Nilsson