SNS Uppsala: Konjunkturrådets rapport 2014. Hur får vi råd med välfärden?

Tid och plats

Tisdag 20 maj 2014, 18:00–20:00
Faculty club, sal H429, Ekonomikum.

Annika Sundén
Annika Sundén

SNS Konjunkturråd 2014 fokuserar på frågan om välfärdens långsiktiga finansiering på 2000-talet. Hur får vi råd med välfärden?

  • Kan vi behålla välfärdsstaten i dess nuvarande utformning?
  • Varför är det så svårt att finansiera välfärdssystemen i ett rikt land som Sverige?
  • Om skatterna inte ska höjas – hur kan då medborgarnas stigande krav på välfärden mötas?

SNS Konjunkturråd presenterar lösningar på välfärdsstatens finansieringsdilemma och utmanar de politiska partierna att tala klarspråk om dessa frågor inför valet 2014. Rapporten presenteras av ANNIKA SUNDÉN, docent i nationalekonomi verksam på Sida.

Anmälan

Senast kl. 12.00 måndagen den 19 maj till Sara Jernberg, sara.jernberg@uuinnovation.uu.se , tfn 070-167 91 41.

Varmt välkommen!

SNS Uppsala

Loth Hammar, ordf, Sara Jernberg, Sten Bernhardsson, Catharina Blom, Henrik Didner, Christina Frimodig, Sven Kempe, Thomas Malmer, Håkan Tribell och Kjell-Arne Nilsson