SNS Uppsala: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Tid och plats

Tisdag 24 mars 2015, 11:30–13:00
Kungsgatan 41, Uppsala, Regionförbundet Uppsala län, sal Kungsörnen.

Efter finanskrisen har riskerna med hög skuldsättning hamnat i fokus. Men hög skuldsättning kan också vara ett tecken på väl fungerande finansiella marknader. Det gör det möjligt för entreprenören utan egen förmögenhet att förverkliga sina produktiva idéer och för det unga hushållet att köpa sin första bostad. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder?

På mötet presenteras och diskuteras SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning. Några av frågorna som rapporten fokuserar på är: När utgör en skulduppbyggnad ett problem? Är Sverige i en sådan situation i dag? Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken? Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Anmälan

Senast fredagen den 20 mars till Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se.
SNS Uppsala vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS!
Välkomna!

Styrelsen i SNS Uppsala