SNS utsedd till ”Best EU social policy think tank”

Den brittiska idétidskriften Prospect har för andra gången på tre år utsett SNS till årets tankesmedja inom kategorin EU Social Policy. Sveriges ambassadör i Storbritannien, Torbjörn Sohlström, tog emot utmärkelsen å SNS vägnar vid prisutdelningen i London.

Rapporten ”SNS konjunkturråd 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad” lyfts fram i prismotiveringen. Juryn betonar särskilt att SNS-rapporten inte väjer för svåra slutsatser om vad som krävs för att få utsatta grupper, såsom invandrare, i arbete.

Rapporten är skriven av nationalekonomerna Stefan Eriksson, Lena Hensvik och Oskar Nordström Skans. Den har sedan lanseringen i januari rönt stor uppmärksamhet och citerats flitigt i det offentliga samtalet om den svenska arbetsmarknadspolitiken.

– Det är en del av vårt uppdrag att bidra till att svensk forskning av hög kvalitet når den internationella samhällsdebatten. Därför är det hedrande att vårt arbete med att belysa arbetsmarknadsfrågor uppmärksammas internationellt genom det här priset. Vi kommer att fortsätta att analysera arbetsmarknadsintegrationen i vårt nya forskningsprojekt ”Lärdomar om integration”, säger SNS vd Mia Horn af Rantzien.

Prospect Think Tank of the Year Awards instiftades 2001. Priset syftar till att uppmärksamma de tankesmedjor i världen som tagit fram de mest originella, inflytelserika och rigorösa analyserna av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. Vinnare i andra kategorier 2017 är bland andra den Brysselbaserade tankesmedjan Bruegel och brittiska Chatham House.
Läs mer om priset här.

Kontakt

Mia Horn af Rantzien, vd SNS, miah@sns.se, 0761-40 24 00
Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95.

SNS Konjunkturråd 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

I SNS Konjunkturråd 2017 medverkade Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet (ordförande), Stefan Eriksson, docent i nationalekonomi och lektor vid Uppsala universitet samt Lena Hensvik, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
Ladda ned rapporten här.
Kontakt: Oskar Nordström Skans, oskar.nordstrom_skans@nek.uu.se, 073-593 33 48.