SNS utökar sitt forskningsprogram med två nya forskningsledare

SNS rekryterar nationalekonomerna Gabriella Chirico Willstedt och Evelina Björkegren som forskningsledare. Det är en del av satsningen på att utöka SNS unika verksamhet inom policynära forskning.

Forskningsledarna driver och samordnar SNS forskningsprojekt. Projekten bygger på aktiv medverkan av referensgrupper, vilket säkerställer utbyte av fakta och kunskap mellan forskare och praktiker.

– Gabriella och Evelina är mycket kompetenta och samhällsintresserade forskare. De är dessutom kreativa och kommunikativa och kommer att bidra till att bredda och utveckla vår forskningsverksamhet, säger Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Gabriella Chirico Willstedt disputerade år 2016 vid Uppsala universitet på en avhandling om efterfrågan, konkurrens och omfördelning i den svenska tandvården. Hon kommer närmast från Svenskt Näringsliv där hon har arbetat som arbetsmarknadsekonom.

– Jag tycker att SNS har ett viktigt uppdrag i skärningen mellan policy och forskning. Det ska bli roligt att jobba med att sprida forskningsresultat och öka kunskapen om möjliga lösningar på aktuella samhällsproblem, säger Gabriella Chirico Willstedt.

Evelina Björkegren lägger inom kort fram sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. I den undersöker hon hur barns hälsa formas under uppväxten, bland annat med hänsyn till genetiskt arv och uppväxtmiljö.

– Jag ser fram emot att starta ett nytt forskningsprojekt på SNS om vård och omsorg. Syftet är att ta fram ny kunskap om hur kompetensförsörjningen kan lösas och hur den tekniska utvecklingen kan användas för att möta vårdens och omsorgens förändrade förutsättningar, säger Evelina Björkegren.