SNS Välfärdspanel: Hur ska framtidens specialistsjukvård utformas?

Tis 24 november 2015
Tid och plats

Tisdag 24 november 2015, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Snabb kunskapsutveckling och dyr teknologi ställer nya krav på sjukvården och ökar behovet för sjukhus att specialisera sig. Hur påverkas specialistvården om den koncentreras till färre sjukhus? Och vad händer då med tillgängligheten?

Nu startar vi SNS Välfärdspanel, en mötesplats för fördjupad samhällsdebatt om hur produktionen av välfärdstjänster kan förbättras. Vårt första möte sätter fokus på specialistsjukvården och hur den ska möta utmaningarna med en åldrande befolkning och patienternas ökade krav på bästa möjliga behandling.

Mer avancerade behandlingsmetoder kräver ökade investeringar i dyr teknologi och utbildning av sjukvårdspersonal. Mest resurskrävande är den forskningsnära högspecialiserade vården som ska vara modern och nyskapande.

Det blir allt svårare för många sjukhus att hänga med i utvecklingen och klara de omfattande investeringarna.

  • Hur bör den svenska sjukvården utformas för att patienterna ska få bästa möjliga vård samtidigt som vårdens resurser används effektivt?
  • Blir den högspecialiserade vården bättre om den förläggs till färre sjukhus? Hur många specialistsjukhus ska finnas i landet och var ska de ligga?
  • Hur påverkas tillgängligheten och jämlikheten inom vården av den ökade koncentrationen?
  • Vad finns det för möjligheter till internationellt samarbete om den högspecialiserade vården?

Vid seminariet presenterar regeringens särskilde utredare, Måns Rosén, utredningen Utveckling av den högspecialiserade vården.

Mötet leds av Emma Spånberg, projektledare, SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!