SNS Zürich: Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!

Tor 24 januari 2013
Tid och plats

Torsdag 24 januari 2013, 19:00–21:00
Restaurant Blaue Ente, Seefeldstrasse 223, CH-8008 Zürich.

Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så hög nivå ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa, de ska utformas så att de skapar rätt ekonomiska incitament samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

Årets Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

Rapporten presenteras av KATARINA NORDBLOM, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet.

Anmälan och pris

Senast onsdagen den 23 januari till sns.schweiz@gmail.com. Priset för mötet är CHF 80 för medlemmar och CHF 130 för gäster. På mötet bjuds också på aperitif, middag och kaffe.

Frågor besvaras av Hans-Erik Stenlund, tel. 044-233 32 54. Full mötesavgift debiteras om avanmälan sker senare än 4 timmar innan mötet.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Zürich