Staten som ägare – erfarenheter från ASSI, Celsius, Nordbanken, Procordia och SSAB

Barbro Anell Gunnar Eliasson Adam Gerge Roger Henning Ingemund Hägg Mats Larsson

Betyg på staten: ägande i tider av privatisering.

Statligt ägande av företag är kontroversiellt. Hur har staten skött sitt ägande av stora företag? Dåligt menar vissa, ansvarsfullt hävdar andra. Hur ser betingelserna ut för ett statligt ägande i Sverige? Hur kombineras statens ägarroll med andra roller gentemot näringslivet? Vart är det statliga ägandet på väg? Vad kan privatiseras?

Boken bidrar med sakunderlag för debatten. Ingående studier av fem stora bolag som, helt eller delvis är statligt ägda, presenteras och kommenteras. Det gäller Skogsföretaget ASSI, industriföretaget Celsios (tidigare Svenska Varv), Nordbanken (tidigare PKbanken), Procordia (tidigare statsföretaget) och Svenskt Stål AB.

I ett avslutande kapitel diskuteras staten som ägare av bolag och verk i framtiden med tonvikt på privatiseringar och bolagiseringar.