Statsvetaren. Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade

Olof Petersson

Publikation 2011.11.22

Jörgen Westerståhl var professor vid Göteborgs universitet under tre händelserika årtionden, fram till början av 1980-talet. Han byggde upp forskningen om opinionsbildning, medier, väljare och kommuner och han räknas som en av Sveriges mest inflytelserika statsvetare.

Statsvetaren. Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade 11,3 MB PDF

Som barnbarn till Hjalmar Branting och elev till Herbert Tingsten följde Jörgen Westerståhl den politiska utvecklingen på nära håll. I sin ungdom umgicks han med radikala författare och politiker. Boken om Jörgen Westerståhl är en berättelse om demokratins dramatiska århundrade.

Jörgen Westerståhl forskade om högaktuella demokratiproblem. Vilken roll har organiserade intressegrupper i ett demokratiskt samhälle? Vilken slags grundlag behöver ett land som Sverige? Hur stor plats har den lokala självstyrelsen i en enhetlig välfärdsstat? Vad betyder massmedierna för opinionsbildningen? Hur stor makt har väljarna i en partidemokrati? Vilket utrymme bör folkomröstningar ha i en representativ demokrati? Hur kan samhällsforskare bidra till att lösa demokratins problem?

Recensioner

Pettersson ger också en välskriven och stundtals fängslande bild av den svenska samhällsutvecklingen under 1900-talet med nedslag i en rad viktiga händelser såsom skrivandet av den svenska grundlagen och kommunreformen.

Jorun Koca Jakobsson, BTJ

… Boken är för övrigt mycket läs- och tänkvärd, förebildlig som biografi om en intellektuell. … Med tanke på den ständigt återkommande diskussionen om den tredje uppgiften skulle man kunna säga att Olof Petersson på ett djuplodande sätt låter oss följa forskarens samspel med sitt omgivande samhälle, de så att säga dubbla ”medborgarskapen”, i den vanliga och i den lärda världen. Han har skrivit en nyttig bok med mycket läsglädje!

Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond