Strategier för talent management – vad säger forskningen?

Tid och plats

Onsdag 25 maj 2016, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Konkurrensen om topptalangerna blir allt hårdare. Vilka strategier använder olika arbetsgivare för att locka till sig och utveckla nyckelpersoner? Två organisationsforskare presenterar en ny studie där de undersökt hur ett 30-tal svenska företag och organisationer idag arbetar med talent management. De fann stora skillnader i filosofi och arbetssätt.

I den kunskapsbaserade ekonomin är medarbetarnas kompetens en högt värderad strategisk tillgång. Allt fler arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor ser ett behov av att arbeta strategiskt med talent management.

För vissa innebär det talangpooler eller utvecklingsprogram för utvalda talanger. För andra handlar det om mindre formaliserade processer för att få medarbetarna själva att kliva fram. Arbetsgivarens val av strategi beror till stor del på om man ser talang som medfött eller utvecklingsbart.

Välkommen till ett seminarium där organisationsforskarna Pernilla Bolander och Kajsa Asplund presenterar sin SNS Analys om talent management-metoder. Genom att studera hur ett 30-tal svenska organisationer arbetar med talent management har de identifierat fyra typer av angreppssätt.

Vid seminariet medverkar även Pia Anderberg, Senior Vice President HR and Innovation, Axel Johnson, Ann Carlsson, vd, Apoteket, Henrik Martin, vd, Stardust Consulting, och Johan Öberg, vd, Boston Consulting Group.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Samtalet leds av Sandra Håkansson, projektledare vid SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften för mötet är 495 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 23 maj, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften. Antalet platser är begränsat.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!