Svensk aktiebolagsrätt i omvandling – en rättsekonomisk analys

Jonathan R. Macey Clas Bergström Per Samuelsson

Aktiebolagslagen under lupp.

Ska den svenska aktiebolagslagen vara tvingande eller dispositiv? Det är huvudfrågan i Jonathan R. Maceys bok, som kompletterar den statliga Aktiebolagskommittén som bland annat anpassar svensk lagstiftning till EG:s. Macey, professor i juridik vid Cornell University, använder ekonomisk analys för att undersöka om lagen måste vara tvingande.

En slutsats är att systemet ska tillhandahålla ett standardkontrakt, men om ett bolag anser att stora fördelar kan nås genom att avvika från det ska detta vara tillåtet. Vidare granskar Macey likhetsprincipen och företrädesrätten vid emissioner, liksom EG:s direktiv på bolagsrättens område. I boken ingår också en kommentar av docent Clas Bergström och jur. dr Per Samuelsson, båda vid Handelshögskolan i Stockholm.