Sveriges Radios vd om radions roll i kris och krig

Seminarium Ons 22 maj 2024
Tid och plats

Onsdag 22 maj 2024, 11:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från 10:45. Enklare lunch serveras efter seminariet.

Den ökade användningen av artificiell intelligens har gjort det enklare att sprida desinformation och propaganda och samtidigt svårare att avgöra vad som är trovärdig information. I tider av kris, höjd beredskap och ytterst krig har medier en stor roll i att säkerställa tillgången till samhällsviktig och pålitlig information.

Sveriges Radio är en viktig del av totalförsvaret. Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, kommer till SNS för att berätta om deras beredskapsuppdrag och om hur de arbetar för att kunna nå ut med viktig och korrekt information vid allvarliga händelser, kris eller i värsta fall krig. Hon delar även med sig av lärdomarna från kollegor i Ukraina, där marksänd radio haft stor betydelse för att nå ut till befolkningen under kriget.

Seminariet genomförs inom ramen för forskningsprojektet SNS Beredskapskommission.

Medverkande

Cilla Benkö, vd, Sveriges Radio

Samtalet leds av Anna Norén, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 21 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!