Tylösandskonferensen 2015: Digital Technology – Reshaping Business and Society

Ons 26 augusti 2015
Tid och plats

Onsdag 26 augusti 2015, 09:00–17:00

Årets Tylösandskonferens äger rum onsdagen den 26 augusti ca kl. 09:00-17:00 med middag på kvällen.

Temat för årets Tylösandskonferens är vår tids snabba teknikutveckling och hur den påverkar företag, individer och samhällen. Vi samlar några av världens främsta experter på området, bland andra MIT-professorn David Autor, som visat hur ny teknik påverkar produktivitet, sysselsättning och löner. Konferensen leds av Nik Gowing, BBC World News mångårige nyhetsankare.

Sedan 1948 har SNS varje år i augusti samlat ett stort antal ledare för Sveriges största företag, myndighetschefer, organisationsföreträdare, fackliga ledare, forskare och toppolitiker till en heldagskonferens i Tylösand.

Om SNS årliga Tylösandskonferens.

En personlig inbjudan har skickats med post under våren.

Frågor om programmet

MIA CHENNELL, chef SNS program och nätverk. Telefon 08-507 025 87, mobil 0733-40 16 18, e-post: mia.chennell@sns.se.

Praktiska frågor

LOTTA RAND, chef verksamhetsstöd. Telefon 08-507 025 73, mobil 0709-418 960, e-post:lotta.rand@sns.se.