Utbildning och träning för framtidens läkare

Seminarium 2019.05.08

Läkarutbildningen, specialistutbildningen och det livslånga lärandet behöver anpassas till den snabba teknikutvecklingen i hälso- och sjukvården. I en ny SNS-rapport beskrivs de utmaningar och behov som den medicinska utbildningen står inför.

Medverkande

03:00 Li Felländer-Tsai, professor, överläkare i ortopedi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

29:00 Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande och ordförande utbildnings- och forskningsrådet, Sveriges Läkarförbund

45:19 Martin Wohlin, Universitetslektor i akutsjukvård samt Läkarchef för Internmedicin och Akutsjukvård, Akademiska sjukhuset i Uppsala

59:15 Panelsamtal
Li Felländer-Tsai, Sofia Rydgren Stale, Martin Wohlin

Anders Bergenfelz, professor, överläkare i kirurgi, Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus

Annika Östman Wernerson, professor, överläkare i patologi, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Seminariet leds av Ilinca Benson, vice vd för SNS.