Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Webbinarium Tis 5 maj 2020
Tid och plats

Tisdag 5 maj 2020, 11:00–12:00

Coronakrisen sätter fokus på att ta tillvara digitala lösningar inom äldreomsorgen på ett bättre sätt. Vad försvårar användandet av ny teknik? Regeringens särskilde utredare Peter Larsson presenterar slutbetänkandet i utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen.

I takt med att vi lever allt längre ökar behovet av äldreomsorg. Samtidigt står välfärdssektorn redan i dag inför utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, vilket bland annat är ett resultat av höga sjukskrivningstal på grund av brister i arbetsmiljön. Digital teknik och nya arbetssätt som avlastar personalen och stärker äldres självständighet och livskvalitet lyfts ofta fram som en lösning för äldreomsorgen. Den pågående coronapandemin har satt ljuset på potentialen i tekniska lösningar och arbetssätt som inte tas tillvara fullt ut i dag.

Regeringen tillsatte i augusti 2018 en utredning för att undersöka just hur välfärdsteknik bättre kan tas tillvara inom äldreomsorgen. Regeringens särskilde utredare Peter Larsson besökte SNS i februari 2019 för att diskutera frågan med berörda parter vid en hearing. Nu presenterar han utredningens slutbetänkande.

Vid webbinariet medverkar även Ejja Häman Aktell, chef för äldreomsorg i Skellefteå kommun, Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad samt Malin Sölsnaes, chef för äldreomsorg på Atea.

Webbinariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Ejja Häman Aktell, chef för äldreomsorg, Skellefteå kommun

Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjörer och regeringens särskilde utredare i Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd, Stockholms stad

Malin Sölsnaes, chef för äldreomsorg, Atea

Seminariet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS.

Tid

Tisdag 5 maj, 11:00–12:00

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Det är öppet för SNS medlemmar, särskilt inbjudna samt press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

Välkommen att delta!