Vad behövs för att genomföra stora politiska reformer i dag?

Webbinarium Tor 6 maj 2021
Tid och plats

Torsdag 6 maj 2021, 13:00–14:15

Många framhåller behovet av genomgripande reformer inom bland annat migrations-, bostads- och energipolitiken. Varför uppstår låsta lägen inom politiken och vad krävs för att få till stånd större reformer?

Välkommen till ett webbinarium där statsvetarprofessorn Johannes Lindvall presenterar sin forskning om de hinder för reformer som finns i politiska system som Sveriges och föreslår hur dessa hinder kan undvikas. Det handlar bland annat om att kompensera förlorarna och att överenskommelsen som reformen bygger på ska vara trovärdig både på kort och lång sikt.

Bakåt i tiden finns många exempel på breda politiska förhandlingslösningar i Sverige som varit framgångsrika. Nu verkar dock läget på flera områden vara låst. Tillsammans med Bengt Westerberg, Eva Uddén Sonnegård och Per T Ohlsson diskuterar Lindvall vad vi kan lära av historien och vad som behövs för att få till stånd större reformer i Sverige i dag. Westerberg var partiledare för Folkpartiet 1983–1995 och socialminister 1991–1994. Under hans tid som socialminister genomfördes bland annat handikappreformen och en pappamånad infördes i föräldraförsäkringen. Uddén Sonnegård var bland annat statssekreterare hos Sven Otto Littorin på Arbetsmarknadsdepartementet 2006–2010 och har medverkat vid genomförandet av flertalet reformer på arbetsmarknadsområdet. Per T Ohlsson är journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan. Han är bland annat författare till boken ”Svensk politik” och var en av huvudredaktörerna för bokserien ”Sveriges statsministrar under 100 år”.

I samband med webbinariet lanseras ”SNS Analys 73: Sex hinder för politiska reformer” av Johannes Lindvall.

Medverkande

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande i SNS vetenskapliga råd

Per T Ohlsson, journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan

Eva Uddén Sonnegård, ekon.dr, tidigare statssekreterare (M) och tidigare minister på Sveriges OECD-delegation.

Bengt Westerberg, tidigare partiledare för dåvarande Folkpartiet och tidigare socialminister

Samtalet leds av Cecilia Garme, journalist och fil.dr i statsvetenskap.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!