Vad händer med OECD:s förslag om beskattning av digitala bolag?

Seminarium Mån 15 november 2021
Tid och plats

Måndag 15 november 2021, 10:00–11:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

OECD har föreslagit nya, globala regler för beskattning av digital näringsverksamhet. Inom ramen för de två delarna, pelare 1 och 2, finns förslag om en ny beskattningsmodell för stora digitala företag. Vad innebär förslagen? Hur kommer USA och EU att ställa sig till dem? Hur troligt är det att reglerna genomförs? Och vad blir konsekvenserna för Sverige?

Både inom OECD och i ett stort antal länder utanför OECD-kretsen pågår ett intensivt arbete för att anpassa reglerna för internationell beskattning till de senaste decenniernas omfattande digitalisering. Utvecklingen har lett till att företag i dag kan bedriva verksamhet i flera länder utan att vara fysiskt närvarande, vilket påverkar länders möjligheter att beskatta företagen. Den 8 oktober slöt 136 länder en överenskommelse om hur de ska gå vidare med både pelare 1 och 2.

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, och Pernilla Rendahl, professor i skatterätt, har skrivit varsin rapport inom ramen för SNS skatteprojekt. Forskarna återkommer nu för att kommentera och analysera de senaste förslagen. Yvonne Bertlin, skattechef för AstraZeneca i Sverige, ger ett företagsperspektiv.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Yvonne Bertlin, CFO och skattechef för AstraZeneca i Sverige

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet, författare till SNS-rapporten EU och svensk företagsbeskattning

Pernilla Rendahl, professor i skatterätt vid Göteborgs universitet, författare till SNS-rapporten Konsumtionsbeskattning av digitala tjänster (deltar via länk)

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!