Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?

Tid och plats

Onsdag 5 mars 2014, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Universitet och högskolor verkar i en allt mer globaliserad miljö. Vad behöver svenska universitet och högskolor göra för att klara den internationella konkurrensen? Den 5 mars presenteras en ny forskningsrapport från SNS Utbildningskommission om vad svenska universitet kan lära av de amerikanska toppuniversiteten Stanford och University of California, Berkeley.

Den tekniska utvecklingen och en ökad rörlighet bland studenter och professorer ställer krav på svenska universitet att hitta nya sätt att behålla sin attraktionskraft. I rapporten pekar forskarna på flera problem som hindrar universiteten från att på allvar kunna kombinera världsledande forskning, undervisning och genomslag i samhället i stort. En stark tradition av internrekryteringar, för lite fokus på undervisning och en bristfällig koppling mellan forskning och utbildning är några av dem. SNS Utbildningskommission bjuder in till ett samtal om de svenska universitetens framtid.

Rapportförfattare är MATS BENNER, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet, ARTHUR BIENENSTOCK, professor emeritus i tillämpad fysik, Stanford University, ANNE LIDGARD, direktör vid Vinnovas Silicon Valley-kontor och SYLVIA SCHWAAG SERGER, adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och direktör för Internationell strategi på Vinnova.

Mötet hålls på engelska.

Medverkande
Rapportförfattare:
MATS BENNER, professor i forskningspolitik vid Lunds universitet
ARTHUR BIENENSTOCK, professor emeritus i tillämpad fysik, Stanford University
SYLVIA SCHWAAG SERGER, adjungerad professor i forskningspolitik vid Lunds universitet och direktör för Internationell strategi på Vinnova

Kommenterar rapporten gör:
PETER HONETH, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
TORSTEN PERSSON, professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet

Mötet leds av CECILIA GARME, frilansjournalist.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 3 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!