Vad kan Sverige göra i kampen mot antibiotikaresistens?

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot den globala hälsan. Vilka är de centrala utmaningarna kopplade till kampen mot antibiotikaresistens? Och vilken kan bli Sveriges framtida roll i arbetet internationellt?

Medverkande

Malin Grape, regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens (AMR-ambassadör)

Malin Parkler, vd Pfizer Sverige

Christina Åhrén, regionläkare, professor och ordförande Strama Västra Götaland

Samtalet leds av Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist och moderator.