Vad kan Sverige göra i kampen mot antibiotikaresistens?

Seminarium Ons 8 juni 2022
Tid och plats

Onsdag 8 juni 2022, 14:00–15:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är antibiotikaresistens ett av de största hoten mot den globala hälsan. Vilka är de centrala utmaningarna kopplade till kampen mot antibiotikaresistens? Och vilken kan bli Sveriges framtida roll i arbetet internationellt?

Sverige ligger i framkant när det gäller att motverka antibiotikaresistens, men problemet kräver global samverkan. Infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier uppskattas ha lett till över en miljon dödsfall globalt år 2019. Utvecklingen av resistenta bakterier sker naturligt och går inte att stoppa, och den påskyndas av felaktig och överdriven antibiotikaanvändning. Vårdinsatser som transplantationer och cancerbehandlingar är beroende av fungerande och effektiva antibiotika, samtidigt som få nya sådana forskas fram.

Sverige har pekat ut ett stärkt arbete inom EU mot antibiotikaresistens som ett prioriterat område inför ordförandeskapet i unionens ministerråd år 2023. Välkommen till ett samtal med Malin Grape, regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens (AMR-ambassadör).

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering.

Medverkande

Malin Grape, regeringens ambassadör med fokus på antibiotikaresistens (AMR-ambassadör)

Malin Parkler, vd Pfizer Sverige

Christina Åhrén, regionläkare, professor och ordförande Strama Västra Götaland

Samtalet leds av Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist och moderator.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter den 7 juni eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!