Vad säger forskningen om New Public Management?

Tid och plats

Tisdag 17 mars 2015, 15:00–17:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

New Public Management (NPM) har använts flitigt i debatten om styrningen av den offentliga sektorn. Detta har särskilt nämnts i samband med kritik mot resultatstyrning, hårdare kontroll och ökad administration. Men det är oklart vad NPM egentligen omfattar. Ofta har begreppet lagt sig i vägen för ett sakligt samtal om olika styrningsformers styrkor och svagheter.

SNS bjuder in till ett samtal för att tillsammans med forskare reda ut begreppen och diskutera styrningsfrågor som associeras till New Public Management.

I en ny SNS Analys presenterar nationalekonomen NIKLAS BENGTSSON en studie som undersöker hur motivationen påverkas av ökad kontroll i ideella organisationer inom biståndssektorn. Analysen berör spänningen mellan extern granskning och professionell autonomi, vilket är en viktig dimension i diskussionen om styrning av offentlig sektor och styrning generellt. Med hjälp av ett experiment undersöktes hur ramorganisationer som får anslag från Sida för informationsinsatser reagerade på ökad kontroll.

Studien kommenteras av LENA INGELSTAM, enhetschef för Partnerskap och Innovation vid Sida, ANNICA SOHLSTRÖM, generalsekreterare för biståndsorganisationen ForumSyd och SVENNE JUNKER, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen och forskare i företagsekonomi.

Seminariet inleds med att LOUISE BRINGSELIUS, docent i företagsekonomi, ger en överblick över de styrningsidéer som i början av 1990-talet samlades under beteckningen NPM. Redovisningsprofessorn BINO CATASÚS diskuterar utvecklingen mot ökad resultatstyrning. Båda dessa forskare är aktuella med artiklar i det senaste numret av den företagsekonomiska tidskriften Organisation & Samhälle, som har New Public Management som tema.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 295 kr för SNS medlemmar och 590 kr för icke-medlemmar. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13:e mars eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!