Vad säger internationella kunskapsundersökningar om förändringarna i den svenska skolan?

Tor 27 november 2014
Tid och plats

Torsdag 27 november – Onsdag 26 november 2014, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Förbereder skolan eleverna tillräckligt väl för arbetslivet? Kan yrkeserfarenhet väga upp för en bristfällig utbildning? Vilka förändringar på arbetsmarknaden och i skolsystemet kan förklara vuxnas kunskapsutveckling? Dessa frågor undersöks i en ny forskningsrapport från SNS.

I oktober 2013 publicerades resultaten från den hittills största internationella undersökningen av vuxnas färdigheter, Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). Undersökningen mäter hur väl personer mellan 16 och 65 år kan läsa, räkna och lösa problem. Av de 23 länder som deltog i studien presterade Sverige över genomsnittet.

Samtidigt har de internationella PISA-testerna visat att svenska 15-åringar har fått allt sämre resultat i läsning och matematik mellan år 2000 och 2012. Hur kommer det sig att Sverige uppvisar bättre resultat i PIAAC än i PISA? Är resultaten från dessa tester tillförlitliga? Och vad kan de säga om kunskapsutvecklingen hos Sveriges befolkning?

Medverkande

Rapportförfattare:
JAN-ERIC GUSTAFSSON, professor i pedagogik, Göteborgs universitet.
ERIK MELLANDER, fil.dr i nationalekonomi och ordförande i den svenska expertgruppen för PIAAC.
MATS MYRBERG, professor i specialpedagogik, ansvarig för Sveriges medverkan i IALS och ledamot i den svenska expertgruppen för PIAAC.

Kommenterar rapporten gör:
ANNA SJÖGREN, docent, IFAU

Deltar i efterföljande paneldebatt gör:
MATTIAS NAGÉR, ansvarig för rekrytering och Employer branding på Acando
ANNA PONTÉN, personaldirektör, Deloitte

CAMILO VON GREIFF, tidigare forskningsledare SNS, leder diskussionen.

Anmälan och pris
Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 395 kr för medlemmar* och 695 kr för icke-medlemmar. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 25 november eller vid utebliven ankomst debiteras hela avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!