Lönar sig komvux?

Allt fler jobb kräver i dag en högskoleutbildning och den kommunala vuxenutbildningen (komvux) möjliggör att fler individer kan få högskolebehörighet och ta del av vidare studier. Samtidigt är komvuxutbildning förknippat med kostnader för samhället vilket väcker frågan om huruvida det är en träffsäker åtgärd eller inte. Hur går det för studenterna som har läst på komvux? Får de anställning? Och hur ser löneutvecklingen ut?

Medverkande

Per Andersson, verksamhetschef och rektor, JENSEN komvux

Sofia Hylander, utredare på TCO

Linn Karlsson, doktor i nationalekonomi och analytiker på Tillväxtverket

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR

Mötet modereras av Anna Norén, forskningsledare på SNS.