Valåret 2022: Hur motverkas desinformation och påverkanskampanjer?

Seminarium Mån 28 mars 2022
Tid och plats

Måndag 28 mars 2022, 13:00–14:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Hur stora är riskerna för skadlig informationspåverkan inför höstens val? Vilken information kan vi lita på? Och vad gör myndigheter, företag och digitala plattformar för att hantera påverkanskampanjer?

I och med rådande säkerhetsläge i Europa är arbetet mot desinformation högst aktuellt. Välkommen till ett seminarium inom ramen för AI-skiftet med Henrik Landerholm, generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar, Charlotte Wagnsson, professor vid Försvarshögskolan, Anton Lif, rådgivande specialist inom informationspåverkan på Combitech, samt Janne Elvelid, policychef Sverige på Meta/Facebook.

AI-skiftet är SNS mötesplats för AI och digitaliseringsfrågor som samlar representanter från akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att utbyta kunskap och erfarenheter om hur teknikutvecklingen påverkar företag och samhälle. AI-skiftet finansieras med stöd från Bertil Edlunds stiftelse.

Från 12:30 bjuder vi de deltagare som kommer till SNS på en lunchwrap.

Medverkande

Janne Elvelid, policychef Sverige på Meta/Facebook

Henrik Landerholm, generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar

Anton Lif, rådgivande specialist inom informationspåverkan på Combitech

Charlotte Wagnsson, professor vid Försvarshögskolan

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!