Artificiell intelligens (AI) används inom allt fler områden av företag och offentlig sektor. Utvecklingen innebär både stora möjligheter och utmaningar. Målet med seminarieserien AI-skiftet är att bidra med ökad kunskap om framväxten av AI och hur vår vardag, näringslivet och samhället i stort påverkas.

Kontakt: Isabella Parling, isabella.parling@sns.se, projektledare.


AI-skiftet är en plats där representanter från akademin, näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra viktiga samhällsaktörer samlas och utbyter kunskap, idéer och erfarenheter om AI och digitaliseringsfrågor. Fokus ligger på hur ekonomin, arbetsmarknaden och välfärden påverkas. Hur ska företag agera, regeringar bedriva politik och människor planera sina liv i denna nya verklighet?

Bland annat kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Hur påverkas företagande och affärsmodeller av AI?
  • Hur skapar vi en rättssäker och effektiv infrastruktur för datahantering för att kunna utnyttja potentialen i AI?
  • Hur kan den offentliga sektorn effektiviseras med hjälp av AI?
  • Vilka etiska dilemman behöver man ta ställning till vid införandet av AI?

Seminarieserien startade 2020 och har finansierats med stöd från Bertil Edlunds stiftelse.


Kommande seminarier

2024.04.05 Hearing med Carl-Henric Svanberg, AI-kommissionens ordförande


Genomförda seminarier

Frukostsamtal om datareglering 2023.10.05

Går AI-utvecklingen för snabbt?  2023.05.09

Står sig EU:s digitaliseringspolitik? 2023.03.17

Offentlig upphandling av digitala system 2022.11.15

Mingla med experterna: Hur påverkar cyberbrott företagen? 2022.08.31

Artificiell intelligens inom vården – revolution med utmaningar? 2022.05.10

Valåret 2022: Hur motverkas desinformation och påverkanskampanjer? 2022.03.28

Vilka regler ska gälla för AI i Europa? 2021.11.29

Ökad protektionism – vilka är trenderna och hur påverkas den digitala ekonomin? 2021.11.26

AI-forskningens värde för industrin 2021.02.19

Auktionsteorierna som belönades med ekonomipriset 2020 2021.01.21

Artificiell intelligens och EU:s digitala framtid 2020.10.02

Automatisering av beslut i kommunal förvaltning  2020.09.24

Kan artificiell intelligens stötta sjukvården? 2020.04.20