Artificiell intelligens (AI) används inom allt fler områden av företag och offentlig sektor. Utvecklingen innebär både stora möjligheter och utmaningar. Målet med seminarieserien AI-skiftet är att bidra med ökad kunskap om framväxten av AI och hur vår vardag, näringslivet och samhället i stort påverkas.

AI-skiftet är en plats där representanter från akademin, näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra viktiga samhällsaktörer samlas och utbyter kunskap, idéer och erfarenheter om AI och digitaliseringsfrågor. Fokus ligger på hur ekonomin, arbetsmarknaden och välfärden påverkas. Hur ska företag agera, regeringar bedriva politik och människor planera sina liv i denna nya verklighet?

Bland annat kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Hur påverkas företagande och affärsmodeller av AI?
  • Hur skapar vi en rättssäker och effektiv infrastruktur för datahantering för att kunna utnyttja potentialen i AI?
  • Hur kan den offentliga sektorn effektiviseras med hjälp av AI?
  • Vilka etiska dilemman behöver man ta ställning till vid införandet av AI?

Seminarieserien pågår 2020–2021 och finansieras med stöd från Bertil Edlunds stiftelse.


Kommande webbinarier

 


Genomförda seminarier

2 oktober 2020 Artificiell intelligens och EU:s digitala framtid

24 september 2020 Automatisering av beslut i kommunal förvaltning

20 april 2020 Webbinarium: Kan artificiell intelligens stötta sjukvården?

Om du har frågor om AI-skiftet, kontakta Adrian Ekström, adrian.ekstrom@sns.se, projektledare för seminarieserien.