Valfrihet och jämlikhet i vården

Anders Anell Per Rosén Paula Blomqvist Casten von Otter Lars Trägårdh

Går det att förena krav på patientinflytande och valfrihet med hälso- och sjukvårdens portalparagraf om en god vård på lika villkor?

De två övergripande frågorna i denna bok gäller

  • om vidgat patientinflytande leder till att vården blir mer ojämlik
  • och om vi i så fall är beredda att acceptera förändringar i denna riktining.

Frågorna fordrar svar, inte minst eftersom de yngre och mer välutbildade generationerna ställer att större krav på medinflytande i vården.

Författarna beskriver problemet utifrån olika utgångsperspektiv och diskussionen bjuder på nya och intressanta infallsvinklar. Boken riktar sig till beslutsfattare, forskare, studerande och andra som engagerar sig i den aktuella sjukvårdsdebatten.