Validering av yrkeskunskap – en nyckel till integration

Seminarium 2018.12.13

Validering skapar och utvecklar verktyg för framtidens kompetensförsörjning. Genom att synliggöra människors kunskaper och erfarenheter kan svensk arbetsmarknad bättre ta vara på den kompetens som finns. För att diskutera hur valideringen kan förbättras i Sverige har SNS bjudit in Valideringsdelegationen för en hearing.

Medverkande

Anders Ferbe, ordförande, Valideringsdelegationen.
Ingegerd Green, vd, Skärteknikcentrum.
Pim van Dorpel, vice förbundsordförande, Hotell- och restaurangfacket.
Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration, Länsstyrelsen i Stockholms län.
Josefine Larsson, utredare, IF Metall.
Peter Thomelius, utbildnings-, och HR-chef, Visita.
Jeanette Azinovic, enhetschef, Arbetsförmedlingen.

Hearingen leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.