Varför sitter ”brassen” på bänken? eller varför har invandrare så svårt att få jobb?

Per Brommé Ann-Katrin Bäcklund Christer Lundh Rolf Ohlsson

Trots att många invandrare som anlänt till Sverige under de senaste åren har högre utbildning än svenskar har de haft stora svårigheter att få en fast förankring i arbetslivet. Varför har det blivit så?

Invandrarnas problem att hävda sig på arbetsmarknaden har gradvis tilltagit sedan mitten på 1970-talet. En hypotes är att Sveriges allt mer högutvecklade arbetsmarknad skapar höga inträdeströsklar. För att få svar hur arbetsgivarna ser på utländsk arbetskraft i dag har personalansvariga i fyrtio svenska företag och offentliga verksamheter intervjuats. Svaren indikerar att invandrarnas arbetsutbud inte matchar arbetsgivarnas efterfrågan. Främst gäller detta språkkunskaper i svenska, andra kommunikativa färdigheter, social kompetens samt i vissa fall teoretisk eller ”svensk” utbildning.