Väntan på asylbeslut – hur kan tiden kortas och göras mer aktiv?

Tid och plats

Onsdag 22 mars 2017, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Tiden som asylsökande i Sverige är lång och präglas ofta av passivt väntande. Vilka hinder finns för tidiga integrationsinsatser? Skiljer sig Sveriges mottagningssystem från andra länders? Hur kan väntetiden kortas och fyllas av meningsfulla aktiviteter?

Vid inledningen av 2017 var drygt 120 000 personer boende i Migrationsverkets mottagningssystem. Mer än hälften av dessa var inskrivna på ett anläggningsboende för asylsökande.

Många som söker asyl i Sverige får vänta på beslut ett år eller mer. En del får vänta ett år på att asylutredningen inleds. Tiden under asylprövningen är i dagsläget till stor del förknippad med passiv väntan. Det medför ofta psykiska påfrestningar för den asylsökande. Den långa och inaktiva väntan innebär också att integrationsarbete och tidiga insatser för att få kontakt med det nya samhället hindras.

Den 22 mars besöks SNS Mötesplats integration av bland annat Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik för ett samtal om väntan på beslut för asylsökande.

De asylsökandes situation i mottagningssystemet kommenteras även av Kristina Gustafsson, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, Lars Westbratt, statssekreterare och Karina Uddén, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Mötesplats integration finansieras med stöd från Tillväxtverket.

Medverkande

Kristina Gustafsson, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet

Mikael Ribbenvik, t.f. GD, Migrationsverket

Karina Uddén, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län

Lars Westbratt (S), statssekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med ansvar för migrationsfrågor

Helena Blomquist,  journalist, leder samtalet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!