Värdet av nya läkemedel – vad vet vi egentligen?

Tor 7 februari 2013
Tid och plats

Torsdag 7 februari 2013, 13:30–16:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

När nya läkemedel introduceras görs en bedömning av deras värde. Det sker i huvudsak baserat på kliniska prövningar. Men hur blir det i verkligheten – när läkemedlen används? Vilket värde skapas då för patienterna, vården och samhällsekonomin? Om detta vet vi förvånansvärt lite.

2013-02-07_lakemedel

Inom ramen för SNS projekt Värdet av nya läkemedel presenteras nu fem omfattande studier som har undersökt värdet av läkemedel inom följande terapiområden: bröstcancer, leukemi, diabetes, reumatoid artrit och höga blodfetter.

Studierna visar hur brist på uppföljning och omprövning kan medföra stora välfärdsförluster när nya läkemedel inte används på ett optimalt sätt. Forskarna presenterar också metoder för ökad kunskap om ett läkemedels värde.

Ansvariga forskare är professor MORTEN ANDERSEN, docent HELLE KIELER och docent MARTIN NEOVIUS, Karolinska Institutet, samt fil.dr KATARINA STEEN CARLSSON, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi.

Medverkande

MORTEN ANDERSEN, professor Karolinska Institutet
ANDERS BLANCK, vd LIF
ANNE CARLSSON, förbundsordförande i Reumatikerförbundet
MIKAEL HOFFMAN, chef NEPI, Stiftelsen Nätverk för läkemedelsepidemiologi
BENGT JÖNSSON, professor Handelshögskolan i Stockholm
JAN LILIEMARK, professor och projetkledare SKL, Sveriges kommuner och landsting
BERTIL LINDAHL, forskningsstrateg, SKL
MARTIN NEOVIUS, docent Karolinska Institutet
KATARINA STEEN CARLSSON, fil. dr IHE, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi
JOAKIM SÖDERBERG, vice vd Health Solutions

Mötet leds av medicinjournalisten FREDRIK HED.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS medlem* och 990 kr för icke-medlem och eftermiddagskaffe ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Vid avanmälan efter den 5 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften. Anmälan sker via formuläret nedan.

Varmt välkommen!

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.