Varför är den svenska kronan så svag?

Seminarium Fre 22 september 2023
Tid och plats

Fredag 22 september 2023, 08:00–09:15
Aulan på Handelshögskolan, Bertil Ohlins gata 4, 113 50 Stockholm. Registrering och frukost från 07:45.

Det förs just nu en intensiv debatt om värdet på den svenska kronan. Mot bakgrund av detta bjuder vi in till ett seminarium om kronans försvagning med ekonomiprofessor Per Krusell, Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard och riksbankschef Erik Thedéen.

Bland frågorna som väckts finns:
> Är kronan för svag?
> Vilka faktorer kan ha lett till kronans försvagning och finns det empiriskt stöd för att vissa faktorer har varit viktigare än andra?
> Hur påverkar den svaga kronan svensk ekonomi?
> Hur bör Riksbanken agera?
> Är det gynnsamt för svensk ekonomi att ha en egen valuta?

Mötet genomförs inom ramen för SNS/SHoF Finanspanel, och är ett samarbete mellan SNS och Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges nationella forskningscenter i finansiell ekonomi.

Medverkande

Per Krusell är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Han är en av de forskare som på finansutskottets uppdrag utvärderade penningpolitiken för 2022.

Kristin Magnusson Bernard, vd, Första AP-fonden

Erik Thedéen, riksbankschef

Samtalet leds av Pehr Wissén, PhD, Professor Emeritus of Practice, Swedish House of Finance.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, SHoF partners**, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i aulan på Handelshögskolan, Bertil Ohlins gata 4, Stockholm.

Vid avanmälan efter den 20 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex, moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.
** SHoF Partners

Varmt välkommen!