Vem ska betala för näringslivets gröna omställning?