Vem styr vården? Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård

Paula Blomqvist Anders Anell Per Carlsson Peter Garpenby Roger Qvarsell Sven Siverbo Mats Thorslund Ulrika Winblad

Vem styr vården 3,1 MB PDF

Sjukvården befinner sig nästan alltid i den politiska hetluften. Samtidigt är politikernas roll i vården kontroversiell. Vissa anser att landstingen bör avskaffas. Andra att de bör slås samman till större regioner. Frågan handlar om den svenska sjukvårdens organisation. Kan och bör vården styras politiskt? Och varför tycks den politiska styrningen så ofta misslyckas?

Här ger en rad framstående forskare sin syn på hur sjukvården i Sverige styrs i dag och vilka förändringar som behövs inför framtiden. Ett genomgående tema är medborgarnas ökade förväntningar på vården, som skapar utmaningar både för politiker och vårdpersonal. Andra aktuella frågor som diskuteras är primärvårdens roll, patienternas svaga ställning och den fragmentariska vårdkedjan för de äldre.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av svensk sjukvård. Då den ger en lättillgänglig introduktion till den svenska sjukvårdens organisation och historia lämpar den sig också väl som lärobok inom utbildningar med inriktning mot vård, omsorg och social välfärd. Paula Blomqvist är fil.dr vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.