Coronakrisen: Hur säkra utökad testning av covid-19?

Testningen av covid-19 ska utökas i Sverige. Hur ser förutsättningarna ut och vad behöver göras för att utvidga den nationella provtagningen i enlighet med regeringens beslut den 31 mars?

Medverkande

Siv Andersson, professor i molekylär biologi vid Uppsala universitet och co-director vid SciLifeLab

Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare på Karolinska Institutets och SciLifeLab:s Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR)

Anna Sandström, Director Science Policy and Relations Europe vid AstraZeneca

Samtalet modereras av Ilinca Benson, vice vd, SNS.