Vi vill inte bli gamla – som äldreomsorgen ser ut i dag

Berit Rollén Monika Olin Wikman

Publikation 2008.05.07

– Vi är rädda för att bli gamla. Vi litar inte på att samhället kommer att ge den vård och omsorg vi vill ha. Vi vill som gamla ha samma valfrihet att styra våra liv som vi haft under hela livet, men då måste vi ta mer ansvar och själva betala mer än idag, menar författarna Berit Rollén och Monika Olin Wikman.

Boken bygger på personliga intervjuer med ledande politiker, samhällsdebattörer och entreprenörer om äldreomsorgen. Intervjuerna ger belägg för att det finns stora brister när det gäller såväl kvantitet som kvalitet i vården. Det saknas kunskaper och planering, nytänkare har svårt att ta sig fram. Ett nytt perspektiv på ansvarsfördelning mellan samhälle och individ bildar bakgrund till en rad konkreta förslag från författarna som rör såväl samhället som de enskilda. Till detta läggs ett brett faktakapitel om dagens äldreomsorg.

Recensioner

Boken, som är lättläst, välskriven och idérik … Målgruppen är bred; alla som på något sätt är involverade i eller intresserade av den svenska äldreomsorgen.

Anders Östnäs, BTJ