Vilka beslutsalternativ väljs bort inom offentlig sektor – och varför?

Alla beslut är förknippade med en alternativkostnad. Denna kostnad består i värdet av det bästa alternativ som väljs bort. I vilken utsträckning tar beslutsfattare i offentlig sektor hänsyn till värden av bortvalda alternativ? Vilka beteendemässiga faktorer ligger bakom hur beslut fattas? Och vilken betydelse får detta för samhället? Nationalekonomen Gustav Tinghög har analyserat alternativkostnadens betydelse i en ny SNS-rapport.

Medverkande

Ulla Andersson, riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson Vänsterpartiet

Helena Lindberg, riksrevisor

Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö och 2:e vice partiordförande för Moderaterna

Gustav Tinghög, biträdande professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare på SNS.