Vilka beslutsalternativ väljs bort inom offentlig sektor – och varför?

Webbinarium Fre 1 oktober 2021
Tid och plats

Fredag 1 oktober 2021, 13:00–14:15

Alla beslut är förknippade med en alternativkostnad. Denna kostnad består i värdet av det bästa alternativ som väljs bort. I vilken utsträckning tar beslutsfattare i offentlig sektor hänsyn till värden av bortvalda alternativ? Vilka beteendemässiga faktorer ligger bakom hur beslut fattas? Och vilken betydelse får detta för samhället? Nationalekonomen Gustav Tinghög har analyserat alternativkostnadens betydelse i en ny SNS-rapport.

Tinghög beskriver i den nya SNS-rapporten ”Alternativkostnadens psykologi – känslor och kostnadseffektivitet vid beslut i offentlig sektor” hur intuition och analytiskt tänkande påverkar prioriteringar och beslutsfattande inom offentlig sektor. Bland annat studeras i ett experiment om hur påminnelse om resursers alternativa användningsområde påverkar besluten. Rapporten innehåller resultat från den beteendemässiga forskning som Tinghög har bedrivit på området. Vid seminariet presenterar han sina slutsatser och rekommendationer.

Deltar i diskussionen gör riksrevisor Helena Lindberg. Riksrevisionen granskar löpande underlag och konsekvensanalyser vid offentligt beslutsfattande på nationell nivå. Medverkar gör även Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet och Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun och 2:e vice partiordförande för Moderaterna.

Medverkande

Ulla Andersson, riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson Vänsterpartiet

Helena Lindberg, riksrevisor

Mikael Svensson, professor i tillämpad hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö och 2:e vice partiordförande för Moderaterna

Gustav Tinghög, biträdande professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet

Samtalet leds av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa skriftliga frågor genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!