Vilka blir konsekvenserna av Prosolviadomen?

Ons 22 januari 2014
Tid och plats

Onsdag 22 januari 2014, 08:30–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vilket inflytande kommer domen i Prosolviamålet att ha för kommande skadeståndsmål? Hur påverkas ansvaret för revisorer, styrelseledamöter och vd:ar? Kommer kostnaderna för ansvarsförsäkringar att öka? Och är det troligt att lagstiftningen på området kommer att ändras?

När teknikkonsultbolaget Prosolvia AB gick i konkurs 1998 inleddes en mångårig rättsprocess mellan konkursboet och revisionsbyrån PwC. Den avslutades hösten 2013 till konkursboets fördel med att Hovrätten utdömde ett historiskt stort skadestånd. Domen vann aldrig laga kraft eftersom parterna förlikades. Men den kan ändå få inflytande på framtida mål om skadestånd till revisorer och även till styrelseledamöter, vd:ar och andra uppdragstagare.

I ett nytt nummer av skriftserien SNS Analys beskriver och analyserar CARL SVERNLÖV domen, redogör för de grundläggande rättsreglerna om ansvar och skadeståndsansvar för revisorer och andra befattningshavare i aktiebolag samt går igenom den betydelse som domen kan komma att få framöver.

Medverkande

CATHARINA LAGERSTAM, styrelseproffs och fristående rådgivare
CARL SVERNLÖV, advokat på Baker & McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet
THOMAS THIEL, auktoriserad revisor på KPMG och tidigare vd på KPMG

PERNILLA KLEIN, vice vd SNS, leder mötet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 995 kronor och smörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 januari, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!