Vilka frågor står på spel i EU-valet?

EU står inför en rad ödesfrågor gällande klimatet, försvaret, utvidgningen, inre marknaden och den globala konkurrensen.

Medverkande

Lars Danielsson, rådgivare, Lumo Advice, och tidigare Sveriges EU-ambassadör

Dick Erixon (SD), kandidat till Europaparlamentet, skribent och chefredaktör

Evin Incir (S), Europaparlamentariker i S&D-gruppen

Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker i den liberala gruppen

Svante Linusson (C), kandidat till Europaparlamentet, professor i matematik vid KTH

Isabella Lövin (MP), kandidat till Europaparlamentet, tidigare minister och EU-parlamentariker i gruppen De gröna

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker i EPP-gruppen

Seminariet modereras av journalisten Cecilia Garme.