Vilka män blir fäder och vilka fäder tar ansvar för barnomsorgen?

Seminarium Ons 6 december 2023
Tid och plats

Onsdag 6 december 2023, 12:30–13:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Lunch serveras innan seminariet.

I ett alltmer jämställt Sverige förväntas både kvinnor och män kombinera arbetsliv och föräldraskap. Men många pappor tar ändå inte ut någon föräldraledighet och generellt sett ökar barnlösheten bland män.

Hur påverkar de nya förutsättningarna för faderskap vilka män som blir föräldrar och vilka som tar ett större omsorgsansvar? I vilken utsträckning hindrar traditionella könsnormer och attityder män från att engagera sig lika mycket i föräldraskapet? Och hur kan föräldraförsäkringen fortsätta att främja ekonomisk jämställdhet?

I en ny SNS Analys studerar Anne Boschini och Lina Aldén hur den förändrade synen på föräldraskap har påverkat vilka män som blir fäder och vilka fäder som involverar sig aktivt i barnomsorgen och tar ut föräldraledighet.

Seminariet ingår i serien Jämställdhet under 2020-talet, som är ett samarbete med Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

Medverkande

Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet

Joa Bergold, gruppchef för Samhällspolitiska enheten, LO

Anne Boschini, professor i nationalekonomi på SOFI, Stockholms universitet

Jens Karberg, verksamhetsansvarig Jämställt föräldraskap, MÄN

Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson, Försäkringskassan

Camilla Rinaldo Miller (KD), riksdagsledamot och familje- och jämställdhetspolitisk talesperson

Helena Vilhelmsson (C), riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 5 december eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!