Vilken betydelse har invandringen för framtidens välfärd?

Seminarium 2016.01.14

Lyssna

SUSANNE ACKUM, riksrevisor
ANDREAS BERGSTRÖM, vice vd på Fores
LENNART FLOOD, professor emeritus i nationalekonomi, tidigare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och en av författarna till underlagsrapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser
PER LUNDBORG, professor vid Institut för social forskning, Stockholms universitet
Diskussionen leds av ÅSA JULIN, ekonomijournalist.