Vilken betydelse har invandringen för framtidens välfärd?

Seminarium 2016.01.14

Medverkande

Susanne Ackum, riksrevisor

Andreas Bergström, vice vd på Fores

Lennart Flood, professor emeritus i nationalekonomi, tidigare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och en av författarna till underlagsrapporten Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser

Per Lundborg, professor vid Institut för social forskning, Stockholms universitet

Diskussionen leds av Åsa Julin, ekonomijournalist.