Forskaren förklarar: Mikael Svensson om höga kostnader och låg patientnytta i hälso- och sjukvården

Med en åldrande befolkning och medicintekniska framsteg ökar såväl vårdbehoven som behandlingsalternativen.

Mikael Svensson har undersökt om dagens rutiner för att införa nya insatser är tillräckliga för att värna både patienterna och samhällsekonomin.