Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan och coronakrisen

Webbinarium Mån 27 april 2020
Tid och plats

Måndag 27 april 2020, 14:00–15:00

Är Sverige på väg att uppnå målet om nettonollutsläpp år 2045? Ligger regeringens första klimatpolitiska handlingsplan i linje med vad som behöver göras? Och vad innebär coronakrisen för klimatarbetet?

Enligt klimatlagen, som är en del av det klimatpolitiska ramverket, ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan för att redovisa hur klimatmålen ska uppnås. I december 2019 presenterades den första handlingsplanen av detta slag. Klimpolitiska rådet, som också är en del av det klimatpolitiska ramverket och som har i uppdrag att utvärdera regeringens klimatpolitik, har tagit fram en granskning av handlingsplanen. Rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna presenterar denna rapport.

Vid webbinariet diskuterar vi även vad coronakrisen innebär för klimatarbetet. Den senaste tidens avmattning i ekonomin har lett till utsläppsminskningar, framförallt i de hårdast drabbade länderna. Är detta värt att glädjas åt eller är det bara en kortsiktig positiv bieffekt av en i övrigt hårt prövande situation? Vad innebär en lågkonjunktur för investeringar i klimatvänlig teknik? Och i vilken mån kan och bör de krispaket som just nu utformas bidra till klimatarbetet?

Vid webbinariet medverkar även Miljöpartiets respektive Moderaternas klimatpolitiska talespersoner Lorentz Tovatt och Louise Meijer, samt Björn Carlén, forskare vid Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet och en av författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2020 om svensk klimatpolitik.

Webbinariet anordnas inom ramen för SNS mötesserie Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Medverkande

Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet

Johan Kuylenstierna, vice ordförande, Klimatpolitiska rådet

Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna

Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Seminariet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.

Delta i samtalet

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg muntligt genom att använda funktionen ”Raise Hand” och skriftligt genom att använda ”Q&A”. 1-2 timmar innan mötet kommer alla anmälda få ett mejl med en länk till webbinariet.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium. Det är öppet för SNS medlemmar, särskilt inbjudna och press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via länken.

Välkommen att delta!