Workshop: Hur kan vi studera effekterna av digitala läromedel?

Tor 4 februari 2016
Tid och plats

Torsdag 4 februari 2016, 09:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vad vet vi om effekterna av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen, i Sverige och internationellt? Vilken kunskap saknas? Vilka förutsättningar finns för att genomföra svenska empiriska studier som undersöker IKT-baserade pedagogiska verktyg?

SNS bjuder in till ett samtal mellan forskare, läromedelsutvecklare och praktiker om hur vi kan undersöka effekterna av användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen.

Informatikprofessorn Åke Grönlund, nationalekonomen Carla Haelermans och hjärnforskaren Torkel Klingberg medverkar i workshoppen och berättar om sin forskning.

Ilinca Benson, forskningsledare vid SNS, leder mötet.

Mötet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Frågor

Frågor besvaras av projektledare Sandra Håkansson, sandra.hakansson@sns.se. Vid anmälningsfrågor vänligen kontakta Alma Zunic, alma.zunic@sns.se.

Anmälan

Endast personlig inbjudan.