Workshop om erfarenheter från svenska vård- och omsorgsreformer

Måndagen den 8 maj anordnade SNS en workshop med syfte att samla lärdomar från svenska forskare om erfarenheter från vård- och omsorgsreformer i Sverige inför en kommande reform på området i Finland.

Bakgrunden till workshoppen är den stundande vård- och omsorgsreform som Finland står inför. Reformen innebär bland annat att ansvaret för hälsa- och sjukvård överförs från kommunerna till landskap och en större valfrihet för patienter och privata alternativ.

På workshoppen deltog både svenska och finska forskare för att diskutera hur fungerande konkurrens och sann valfrihet skapas inom hälso- och sjukvårdssektorn. Mötet var ett samarbete mellan SNS och Hanaholmen, SNS samarbetspartner i Finland.

Lärdomarna från workshopen kommer att användas som underlag inför en rapport som författas av forskarna Tom Berglund och Niilo Loutonen från Hanken, svenska handelshögskolan i Finland och Aalto University. Rapporten publiceras i höst.

Medverkande

Tom Berglund, professor i nationalekonomi, Hanken, svenska handelshögskolan i Finland
Evelina Björkegren, forskningsledare, SNS
Margareta Dackehag, fil.dr i nationalekonom, Lunds universitet
Anna Glenngård, docent i företagsekonomi, Lunds universitet
Nils Janlöv, fil.dr i nationalekonom, Vårdanalys
Annika Jansson, projektchef, Hanaholmen
Edvard Johansson, docent i nationalekonomi, Högskolan på Åland
Peter Lindgren, med.dr, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE)
Niilo Loutonen, fil.dr i företagsekonomi, Hanken svenska handelshögskolan i Finland
Lovisa Persson, fil.dr, Institutet för näringslivsforskning (IFN)
Clas Rehnberg, professor i nationalekonomi, Karolinska Institutet
Tuula Tiihonen, projektledare, Sitra
Ulrika Winblad, docent socialmedicin, Uppsala universitet
Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram
Johanna Öqvist, projektledare, SNS

Mötet leddes av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS.