Yrkesutbildning för arbetslivet – hur kan matchningen förbättras?

Tis 8 december 2015
Tid och plats

Tisdag 8 december 2015, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Efterfrågan på yrkesutbildade är stor, men allt färre väljer yrkesprogram på gymnasiet. Vad kan få fler ungdomar att välja de gymnasieprogram som leder till jobb? Och hur kan utbildningssystemet bli bättre på att leverera de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar?

Gymnasiets yrkesutbildningar har stor potential att bli en viktig del av Sveriges kompetensförsörjning. Amelie von Zweigbergk har på regeringens uppdrag tagit fram förslag för att yrkesprogrammen ska attrahera fler elever, få en starkare koppling till arbetslivet och bli bättre på att möta arbetsmarknadens behov. Nu kommer hon till SNS för att presentera och diskutera sina slutsatser.

Christian Rosenhamer, utbildningschef på NCC Construction, och Zenita Cider, vd för Vård- & Omsorgscollege, diskuterar vad branscherna efterfrågar och hur deras kunskaper om vilka kompetenser yrkeslivet kräver kan få ökat inflytande.

Vid seminariet medverkar också nationalekonomen Caroline Hall som har forskat om hur yrkesprogrammens utformning påverkar avhopp, studier på högskolenivå och löneutveckling.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Mötet leds av Ilinca Benson, ekon.dr och forskningsledare vid SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 395 kr och är exklusivt för SNS medlemmar*. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/information om medlemskap.

Varmt välkommen!