Seminarium

Webbinarium: Ny kunskap om flykting- och anhöriginvandrares etablering på arbetsmarknaden

Hur har det gått på arbetsmarknaden för de flykting- och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under de senaste åren? Det har forskaren Pernilla Andersson Joona ingående analyserat i en ny SNS-rapport.

Sverige har länge fört en integrationspolitik där deltagande i introduktionsinsatser utgör en viktig del. Många tidigare studier om etablering har analyserat hur det har gått för dem som kom till Sverige under 1980- och 1990-talen. Sedan dess har både mottagandet och arbetsmarknaden förändrats. Nationalekonomen Pernilla Andersson Joona har använt ett rikt datamaterial för att studera de som kommit till Sverige under senare år. Hennes rapport bidrar med nya insikter om hur integrationen fungerar på svensk arbetsmarknad.

Hur ser introduktionsinsatserna ut och leder de till jobb? Hur lång tid tar det att komma in på svensk arbetsmarknad? Skiljer sig etableringen i Sverige från den i Norge och Danmark?

Många flykting- och anhöriginvandrare får sitt första jobb inom de branscher som nu drabbas hårt av coronaviruset. Exempelvis får nästan var fjärde nyanländ man sitt första jobb inom hotell- och restaurangnäringen. Hur påverkar krisen arbetsmarknadsintegrationen på sikt?

Webbinariet ingår i forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Medverkande

Pernilla Andersson Joona, docent i nationalekonomi och verksam vid SOFI, Stockholms universitet.
Mats Green (M), andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet
Charlotte Welin Zetterlund, HR-chef på Max

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.

Delta i samtalet

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg muntligt genom att använda funktionen ”Raise Hand” och skriftligt genom att använda ”Q&A”. 1-2 timmar innan mötet kommer alla anmälda få ett mejl med en länk till webbinariet.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via länken nedan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!