Seminarium

Webbinarium: Ny myndighet för psykologiskt försvar

Välkommen till ett samtal om Sveriges psykologiska försvar med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och den särskilde utredaren Anders Danielsson.

År 2018 tillsatte regeringen en utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar. Utredningen ingår i ett av paket av åtgärder som ska stärka Sveriges förmåga att hantera situationer i händelse av höjd beredskap, krig eller kris. Myndigheten kommer att vara en del av det moderna totalförsvaret och ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. På seminariet presenteras utredningens slutsatser och förslag.

Hur ser Sveriges motståndskraft ut mot påtryckningar och desinformation? Vilka myndigheter och företag ägnar sig i dag åt psykologiskt försvar? Vilka uppgifter och ansvarsområden ska föras över till den nya myndigheten? Hur kan påverkanskampanjer och desinformation identifieras, förebyggas och bemötas?

Medverkande

Mikael Damberg (S), inrikesminister
Anders Danielsson, särskild utredare för utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar. Han är landshövding för Västra Götaland och har tidigare varit generaldirektör för Säkerhetspolisen och Migrationsverket.
Maria Pålsson,seniorkonsult på 4C Strategies. 4C Strategies är en leverantör av konsulttjänster och mjukvarustöd inom samhällssäkerhet. Maria Pålsson har lång erfarenhet från praktisk krishantering och förberedelser inom krisberedskap och civilt försvar.
Mikael Tofvesson, enhetschef på enheten för skydd mot informationspåverkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Delta i samtalet

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg muntligt genom att använda funktionen ”Raise Hand” och skriftligt genom att använda ”Q&A”. 1-2 timmar innan mötet kommer alla anmälda få ett mejl med en länk till webbinariet.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium. Det är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press och är kostnadsfritt. Anmäl dig via länken nedan.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!